Eerlijk duurt het langst. Dat weet iedereen.

Daarom is het zo frustrerend wanneer we horen dat de hypotheekrente door de gestegen rente omhooggaat, maar onze bank de spaarrente niet verhoogt!

Als je regelmatig zoekt naar de hoogste spaarrente en de rentestijgingen hebt gevolgd, weet je vast dat de grote banken vaak laat zijn met het doorgeven van de verhoogde basisrente van de Europese Centrale Bank (ECB) aan spaarders.

En als je toch een bank vindt met een aantrekkelijke spaarrente, is er vaak een limiet op hoeveel je kunt inleggen of zijn er beperkingen op hoe vaak en wanneer je je geld kunt opnemen.

De Plum-app helpt je al om meer te sparen en te beleggen en je beleggingen te spreiden over verschillende soorten activa. Nu bieden we een nieuwe manier om een beter rendement te ontvangen op je geld.

Maak kennis met Plum Rente.

*Prognose van het jaarlijkse variabele rendement op 19/04/24. Verwacht (netto)rendement na aftrek van kosten. Zie de onderstaande sectie 'Wat zijn de kosten van Plum Rente?' voor meer informatie over de kosten. Prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Rendement is niet gegarandeerd. Vergelijking tussen Plum Rente en de spaarrekeningen van grote Nederlandse banken.

Wat is Plum Rente?

Geld dat je inlegt bij Plum Rente wordt belegd in een geldmarktfonds, een beleggingsfonds voor kortetermijnbeleggingen.

Een beleggingsfonds is een gediversifieerde, professioneel beheerde beleggingsportefeuille die vaak een bepaald thema heeft. Een fonds bestaat uit een groot aantal aandelen (kleine belangen in bedrijven) en/of staats- of bedrijfsobligaties (leningen aan bedrijven en overheden).

Het geldmarktfonds van Plum Rente bevat alleen beleggingen van hoge kwaliteit, zoals rentedragende staatsobligaties. Het doel is om een beleggingsfonds met een laag risico te bieden met een beter variabel rendement dan dat van spaarrekeningen van grote banken.

Het gaat om de volgende geldmarktinstrumenten met een laag risico:

Depositocertificaten

Door banken uitgegeven kasbonnen met een korte looptijd die een vast rendement bieden op een hoofdsom.

Commercial papers (bedrijfsobligaties)

Een kortlopend schuldbewijs zonder onderpand uitgegeven door een bedrijf of een andere niet-kredietinstelling om kortetermijnuitgaven te financieren, zoals bijvoorbeeld salarisbetalingen.

Staatsobligaties van EU-staten

Een staatsobligatie of staatslening is een obligatie aangegaan door een overheid. Gedurende een bepaalde looptijd is de houder verzekerd van een vast rendement.

Hoe werkt Plum Rente?

Als je geld inlegt bij Plum Rente, wordt het gebruikt om aandelen te kopen in een geldmarktfonds met constante intrinsieke waarde (constant net asset value - CNAV).

De geldmarkt is de handel in kortetermijnactiva tussen banken en andere financiële instellingen. Via overnight swaps wisselen banken en overheden bijvoorbeeld enorme hoeveelheden geld uit om liquiditeit te genereren.

CNAV’s voor staatsobligaties beleggen minimaal 99,5% van de fondswaarde in geld, staatsobligaties en door de overheid gegarandeerde repo-overeenkomsten. CNAV-geldmarktfondsen moeten beleggen in staatsobligaties zoals vastrentende obligaties en deze tegen een vaste prijs verhandelen (bijvoorbeeld € 1 per eenheid).

Voor kredietnemers, zoals banken, makelaars/dealers, hedgefondsen en niet-financiële instellingen, biedt de geldmarkt een goedkope manier om aan geld te komen.

Voor beleggers, zoals banken, fondsmanagers en pensioenfondsen, is de geldmarkt een bron van betrouwbare, liquide kortetermijnbeleggingen met een laag risico.

Wat zijn de voordelen van Plum Rente?

Het belangrijkste voordeel van Plum Rente is dat het de basisrente van de ECB volgt. Het rendement dat je ontvangt, ligt dus meestal hoger dan de rente op een spaarrekening of betaalrekening van de grote banken waar je geld vrij opneembaar is.

Het beleggingsrisico is relatief laag, want het gaat om overheden en bedrijven met een uitstekende reputatie. Dit fonds behoort tot de veiligste beleggingen.

Verder worden er alleen kortetermijnbeleggingen geselecteerd zoals Britse staatsobligaties (gilts) en gelddeposito’s, wat voor meer zekerheid en stabiliteit zorgt. Hoe korter de looptijd van een obligatie, des te kleiner het risico dat er tijdens de looptijd iets misgaat.

Tot slot is je geld met een belegging in een geldmarktfonds meer gespreid dan als je alles bij één bank onderbrengt. Dit kan aantrekkelijk zijn voor mensen die gedurende een korte periode een groot bedrag moeten onderbrengen.

Wat zijn de risico’s voor beleggers?

Hoewel Plum Rente tot een van de veiligste beleggingen behoort, zijn er aan alle vormen van beleggen bepaalde risico’s verbonden.

De grootste risico’s worden vermeden door de samenstelling van het fonds. Er is een stuk meer zekerheid dan bij bijvoorbeeld beleggingen in aandelen. Toch moeten beleggers rekening houden met de volgende risico’s:

Kapitaalrisico

Het meest directe risico is een daling van de waarde van de onderliggende activa die kan leiden tot verlies van het ingelegde kapitaal. Als de CNAV (de activa minus de verplichtingen) onder de gewenste koers komt te liggen, (zie 'Hoe werkt Plum Rente?' hierboven) valt het rendement lager uit dan voorspeld.

Opnamerisico

In maart 2020 kwamen geldmarktfondsen onder druk te staan door een verkoopgolf op de financiële markt tijdens de eerste coronalockdown. Op dat moment werd het lastig om een koper te vinden voor iedere verkoper, maar desondanks was de liquiditeit van geldmarktfondsen nog steeds goed vergeleken met die van andere beleggingsmogelijkheden.

Renterisico

Het risico bestaat dat de centrale bank de basisrente verlaagt of minder snel verhoogt dan onlangs het geval was. Dat kan gebeuren als de inflatie beter onder controle is of als er angst bestaat dat de economie in een recessie raakt. Geldmarktfondsen zijn gevoelig voor dit soort ontwikkelingen en een bijzonder probleem is negatieve rente.

Inkomensrisico

Het inkomen kan dalen, minder stijgen dan verwacht of compleet wegvallen. Hoewel voor fondsen met een laag risico alleen beleggingen van hoge kwaliteit worden geselecteerd, kan het inkomen in gevaar komen als overheden of bedrijven de met obligaties gefinancierde schuld niet kunnen terugbetalen.

Inflatierisico

Het rendement op lange termijn kan lager uitvallen dan de inflatie. Geldmarktfondsen zijn bedoeld als beleggingsoptie voor de korte termijn. In deze context is alles korter dan vijf jaar 'korte termijn'. Andere beleggingsopties zijn mogelijk meer geschikt voor de lange termijn.

Wat zijn de kosten van Plum Rente?

Op geld dat je inlegt door het toe te voegen aan het Potje 'Plum Rente' wordt op jaarbasis 0,30% aan kosten in rekening gebracht. Dit wordt berekend over het dagelijkse saldo bij Plum Rente.

Dit komt neer op slechts € 3 voor iedere € 1000 die je inlegt bij Plum Rente. Om het rendement beter te kunnen vergelijken, hebben we de kosten al verrekend in het getoonde rendement van Plum Rente.

De kosten bestaan uit een beheervergoeding van 0,10% voor BlackRock en een servicevergoeding van 0,20% voor Plum. De vergoeding voor BlackRock wordt automatisch in mindering gebracht op je fondswaarde en niet apart vermeld. De vergoeding voor Plum wordt op de eerste dag van iedere kalendermaand in mindering gebracht op het saldo van je Hoofdpotje.

Meer informatie over de kosten van beleggen via Plum.

Hoe kan ik Plum Rente gebruiken?

Er zijn geen abonnementskosten voor het gebruik van Plum Rente. Het is beschikbaar voor alle gebruikers met Plum Basis (de gratis versie van de app) en voor gebruikers met betaalde abonnementen.

Download eerst de app op je telefoon en installeer deze. Zodra je een account hebt aangemaakt, kun je op de tegel Plum Rente tikken die je vindt in de sectie 'Sparen' van de app.

Vervolgens kun je geld inleggen bij Plum Rente om meer rendement te ontvangen dan je op een spaarrekening zou krijgen bij een van de grote Nederlandse banken.

Als je je geld opneemt, maken we een verkooporder aan voor je belegging die op de eerstvolgende werkdag om 10:30 uur Nederlandse tijd wordt uitgevoerd. Opnames vóór deze tijd worden dezelfde dag nog uitgevoerd.

Beleggen is risicovol en de kans bestaat dat je geld verliest.

Plum is een partner van Modulr Finance B.V., een door De Nederlandsche Bank gereguleerd bedrijf.

Je moet alleen beleggen of handelen in een financieel product als je het goed begrijpt en als je het risico dat je loopt, kunt inschatten. Als je besluit te beleggen, moet je ervan overtuigd zijn dat jouw beleggingsstrategie geschikt is voor jouw omstandigheden en financiële situatie. Doe je eigen due diligence of raadpleeg een erkend financieel adviseur of tussenpersoon voordat je een beleggingsbeslissing neemt.

Lees meer over de Plum-app voor geldzaken op onze website.

Downloaden Plum